0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World NBA 2K22 3x3
Denver Nuggets 2K22 3x3
۹
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۱:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۶
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۰:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۲
۱۴
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۱:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۶:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۲
۱۰
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۷:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۰:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۷
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۳:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۳:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۷
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۴:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۵:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۶:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۸:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۹
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۹:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۹
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۲:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۴
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۲:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۹
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۲:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۴:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۶
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۴:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۹
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۵:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۵:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۷
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۶:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۰
۱۲
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۲۰:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۷
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۲:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۹
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۶
۱۲
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۳:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۹
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۵:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۴
۱۲
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۷:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۸
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۷:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۳
۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۹:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۸
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۹:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۹
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۹:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۶
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۹:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۹
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۰:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۷
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۰:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۴
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۱:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۹
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۱:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۹
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۱:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۹
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۳:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۳
۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۳:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۴:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۴
۱۲
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۵:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۹
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۵:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۷
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۵:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۸
۱۲
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۶:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۶:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۶
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۷:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۸:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۹
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۹:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۹
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۲۰:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۲۰:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۲۰:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۴
۷
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
inprogress
۲۰:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۳
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۰:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۲
۱۴
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۰:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۰:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۰:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۶
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۰:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۱:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۵
۱۳
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۱۳
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۱:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۳
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۲:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۲:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۵
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۲:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۲:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۶
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۴
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۳:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۳:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۸
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۳:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۳:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۸
۱۲
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۴:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۴:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۴
۱۲
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۴:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۷
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۴:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۵
۱۳
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۷
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۵:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۶
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۵:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۱۴
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۵:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۹
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۵:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۳
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۶
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۶:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۴
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۶:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۳
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۶:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۹
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۷
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۷:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۸
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۷:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۷:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۴
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۷:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۸:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۸
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۸:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۶
۱۴
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۸:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۸
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۵
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۹:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۶
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۰:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۰:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۶
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۰:۵۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۸
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۱:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۱:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۲
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۲:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۸
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۲:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۸
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۲:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۸
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۳:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۴
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۳:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۴:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۲
۲
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۴:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۷
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۶:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۶
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۷:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۶
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۷:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۵
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۷:۴۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۴
۱۲
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۷:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۸:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۸:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۸:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۹
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۸:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۶
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۸:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۹:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۵
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۹:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۹
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۹:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۹:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۹
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۹:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۸
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۲۰:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
-
-
Golden State Warriors 2K22 3x3
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۵
  World NBA 2K22 Cyber Championship
Miami Heat (Cyber)
۱۲۴
۱۴۱
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۹:۲۱
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۴۲
۱۱۸
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۰:۵۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۹۸
۱۰۷
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۱:۰۲
Washington Wizards (Cyber)
۱۳۴
۱۱۵
Sacramento Kings (Cyber)
Finished
۱۰:۴۲
San Antonio Spurs (Cyber)
۱۳۲
۱۲۰
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۰۱:۱۱
Philadelphia 76ers (Cyber)
۹۰
۱۰۶
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۲:۰۳
Boston Celtics (Cyber)
۱۲۷
۱۱۹
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۷:۳۲
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۴۳
۱۳۸
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۲:۲۲
San Antonio Spurs (Cyber)
۱۰۸
۱۲۴
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۷:۰۰
Denver Nuggets (Cyber)
۱۳۱
۱۲۲
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۸:۰۰
Phoenix Suns (Cyber)
۹۵
۱۱۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۹:۳۱
Golden State Warriors (Cyber)
۱۰۴
۱۱۶
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۲:۲۵
Chicago Bulls (Cyber)
۹۹
۱۲۳
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۱:۱۳
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۳۷
۱۲۲
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۳:۴۲
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۴۱
۱۳۵
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۵:۰۱
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۰۱
۱۰۹
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۸:۰۵
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۳۲
۱۳۷
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۸:۲۵
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۳۶
۱۵۲
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۱:۰۸
Denver Nuggets (Cyber)
۱۱۳
۱۰۳
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۱۷:۲۹
Miami Heat (Cyber)
۱۱۳
۱۰۵
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۸:۵۴
Memphis Grizzlies (Cyber)
۸۴
۸۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
inprogress
۲۰:۱۲
Chicago Bulls (Cyber)
۱۱۸
۱۲۵
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۵:۰۳
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۲۵
۱۳۶
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۶:۱۵
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۲۸
۱۴۳
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۱:۰۸
Golden State Warriors (Cyber)
۱۱۰
۱۳۱
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۲:۳۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۰۰
۸۳
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۳:۲۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۱۹
۱۱۱
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۴:۳۵
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۱۵
۱۳۰
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۶:۰۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۱۱۸
۱۲۵
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۸:۵۲
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۱۹
۱۲۹
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۲:۲۶
New York Knicks (Cyber)
۱۰۲
۱۳۲
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۶:۲۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۳۷
۱۲۱
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۲:۳۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۰۰
۸۶
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۳:۴۹
Washington Wizards (Cyber)
۵۸
۹۳
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۵:۰۳
Miami Heat (Cyber)
۱۱۴
۹۹
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۱۶:۰۵
  World NBA 2K21 1x1
Luka Doncic
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۳:۵۰
Kawhi Leonard
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۱۵:۴۰
Kawhi Leonard
۱۵
۱۳
Michael Jordan
Finished
۰۰:۵۰
James Harden
۱۱
۸
Tracy McGrady
Finished
۰۹:۳۰
Luka Doncic
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۰:۴۰
Damian Lillard
۱۱
۸
Tracy McGrady
Finished
۱۳:۴۰
James Harden
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۶:۰۰
Russell Westbrook
۹
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۶:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۶
Tracy McGrady
Finished
۱۷:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۳
Russell Westbrook
Finished
۰۵:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۶
Russell Westbrook
Finished
۰۹:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۰۹:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۵
Kobe Bryant
Finished
۱۰:۰۰
Tracy McGrady
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۱۰:۵۰
Damian Lillard
۹
۱۱
Bradley Beal
Finished
۱۱:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۱۱:۲۰
Bradley Beal
۸
۱۲
Damian Lillard
Finished
۱۴:۴۰
Luka Doncic
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۱۶:۲۰
Tracy McGrady
۱۳
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۱۶:۵۰
Damian Lillard
۱۳
۱۵
Luka Doncic
Finished
۱۷:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۶
LeBron James
Finished
۱۸:۵۰
James Harden
۱۱
۸
Russell Westbrook
Finished
۱۹:۱۰
Kobe Bryant
۱۲
۸
Luka Doncic
Finished
۲۰:۲۰
James Harden
۱۱
۶
Damian Lillard
Finished
۲۰:۳۰
LeBron James
۱۱
۵
Tracy McGrady
Finished
۲۰:۵۰
Luka Doncic
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۰۰:۰۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۰:۱۰
James Harden
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۲۰
Russell Westbrook
۹
۱۲
Tracy McGrady
Finished
۰۰:۳۰
LeBron James
۱۲
۴
Damian Lillard
Finished
۰۰:۴۰
Luka Doncic
۱۱
۷
Bradley Beal
Finished
۰۱:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۰۱:۱۰
Damian Lillard
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۰۱:۲۰
James Harden
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۱:۳۰
Luka Doncic
۱۱
۶
Tracy McGrady
Finished
۰۱:۴۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۱:۵۰
Russell Westbrook
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۰۲:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۵
Kawhi Leonard
Finished
۰۲:۱۰
James Harden
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۰۲:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۰۲:۳۰
Bradley Beal
۸
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۲:۴۰
Russell Westbrook
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۲:۵۰
Damian Lillard
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۰۳:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۰۳:۱۰
Tracy McGrady
۱۱
۸
James Harden
Finished
۰۳:۲۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۳:۳۰
Russell Westbrook
۱۱
۶
Damian Lillard
Finished
۰۳:۴۰
Luka Doncic
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۳:۵۰
Michael Jordan
۱۱
۴
Tracy McGrady
Finished
۰۴:۰۰
James Harden
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۴:۱۰
Damian Lillard
۸
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۰۴:۲۰
Luka Doncic
۹
۱۱
Bradley Beal
Finished
۰۴:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۸
Tracy McGrady
Finished
۰۴:۴۰
LeBron James
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۴:۵۰
Luka Doncic
۱۱
۶
Damian Lillard
Finished
۰۵:۱۰
Tracy McGrady
۶
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۵:۲۰
Bradley Beal
۲
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۵:۳۰
James Harden
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۵:۴۰
Damian Lillard
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۵:۵۰
LeBron James
۱۱
۳
Russell Westbrook
Finished
۰۶:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Bradley Beal
Finished
۰۶:۱۰
Tracy McGrady
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۶:۲۰
Damian Lillard
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۶:۳۰
James Harden
۸
۱۱
LeBron James
Finished
۰۶:۴۰
Russell Westbrook
۱۱
۸
Bradley Beal
Finished
۰۶:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۹
Tracy McGrady
Finished
۰۷:۰۰
Kobe Bryant
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۷:۱۰
Damian Lillard
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۷:۲۰
Bradley Beal
۹
۱۱
James Harden
Finished
۰۷:۳۰
Kawhi Leonard
۱۲
۲
Russell Westbrook
Finished
۰۷:۴۰
Luka Doncic
۱۲
۱۴
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۵۰
Tracy McGrady
۱
۱۱
LeBron James
Finished
۰۸:۰۰
Damian Lillard
۷
۱۱
James Harden
Finished
۰۸:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۹
Kawhi Leonard
Finished
۰۸:۲۰
Russell Westbrook
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۸:۳۰
LeBron James
۱۱
۳
Tracy McGrady
Finished
۰۸:۴۰
Luka Doncic
۱۱
۵
James Harden
Finished
۰۸:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۰۹:۰۰
Bradley Beal
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۰۹:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۰۹:۵۰
Damian Lillard
۱۱
۴
Russell Westbrook
Finished
۱۰:۱۰
James Harden
۱۱
۶
Bradley Beal
Finished
۱۰:۲۰
LeBron James
۱۳
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۰:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۹
Kobe Bryant
Finished
۱۱:۱۰
LeBron James
۱۱
۴
Russell Westbrook
Finished
۱۱:۳۰
Bradley Beal
۱۵
۱۳
James Harden
Finished
۱۱:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
Damian Lillard
Finished
۱۱:۵۰
Kobe Bryant
۱۲
۱
Tracy McGrady
Finished
۱۲:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۸
Russell Westbrook
Finished
۱۲:۱۰
Bradley Beal
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۲:۲۰
James Harden
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۲:۳۰
Damian Lillard
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۱۲:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۴
Kobe Bryant
Finished
۱۲:۵۰
Tracy McGrady
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۳:۰۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
James Harden
Finished
۱۳:۱۰
Bradley Beal
۲
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۳:۲۰
LeBron James
۱۱
۲
Michael Jordan
Finished
۱۳:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۱
Bradley Beal
Finished
۱۴:۰۰
James Harden
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۱۴:۱۰
Russell Westbrook
۱۴
۱۶
Tracy McGrady
Finished
۱۴:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
Luka Doncic
Finished
۱۴:۳۰
Michael Jordan
۱۱
۲
Kawhi Leonard
Finished
۱۴:۵۰
Tracy McGrady
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۱۵:۰۰
Russell Westbrook
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۵:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
James Harden
Finished
۱۵:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۳
Damian Lillard
Finished
۱۵:۳۰
Bradley Beal
۸
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۱۵:۵۰
LeBron James
۱۲
۹
Kawhi Leonard
Finished
۱۶:۳۰
Kobe Bryant
۱۲
۳
Bradley Beal
Finished
۱۶:۴۰
James Harden
۸
۱۱
LeBron James
Finished
۱۷:۱۰
Kawhi Leonard
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۱۷:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۳
Russell Westbrook
Finished
۱۷:۴۰
Luka Doncic
۱۱
۴
James Harden
Finished
۱۷:۵۰
LeBron James
۱۱
۳
Bradley Beal
Finished
۱۸:۰۰
Kawhi Leonard
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۸:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۶
Damian Lillard
Finished
۱۸:۲۰
Luka Doncic
۱۱
۳
Russell Westbrook
Finished
۱۸:۳۰
Tracy McGrady
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۱۸:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۹
Damian Lillard
Finished
۱۹:۰۰
Luka Doncic
۹
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۱۹:۲۰
LeBron James
۱۱
۸
Kawhi Leonard
Finished
۱۹:۳۰
Kobe Bryant
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۹:۴۰
Damian Lillard
۶
۱۱
James Harden
Finished
۱۹:۵۰
Russell Westbrook
۸
۱۱
Bradley Beal
Finished
۲۰:۰۰
Tracy McGrady
۹
۱۱
LeBron James
Finished
۲۰:۱۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۲۰:۴۰
Luka Doncic
۱
۱
Michael Jordan
inprogress
۲۱:۰۰
Damian Lillard
-
-
Kobe Bryant
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۰
  World NBA 2K22 Cyber League
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۳۴
۱۲۵
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۱۳:۵۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۳۰
۱۱۳
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۸:۳۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۹۷
۱۲۵
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۴:۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۱۸
۱۲۳
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۷:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۴۲
۱۲۹
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۹:۱۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۰۷
۱۲۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
inprogress
۱۹:۵۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۴۷
۳۲
Los Angeles Clippers (Cyber)
inprogress
۲۰:۳۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۷
۹۶
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۳:۱۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۲
۱۳۵
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۱۵:۱۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۳۵
۱۳۰
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۵:۵۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۱۰
۱۲۳
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۶:۳۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۱۲
۱۱۱
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۷:۵۰
Utah Jazz (Cyber)
-
-
Chicago Bulls (Cyber)
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۰
  World Virtual E-comp Basketball (4x8 mins / OT - 4 mins)
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۹
۵۹
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۰۰:۲۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۷
۸۲
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۰:۴۷
Denver Nuggets (Cyber)
۷۲
۸۴
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۱:۰۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۷۲
۵۹
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۱:۲۷
Sacramento Kings (Cyber)
۶۰
۷۳
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۲:۰۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
۸۵
۶۴
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۲:۳۰
New York Knicks (Cyber)
۶۵
۷۹
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۲:۴۷
Phoenix Suns (Cyber)
۷۴
۸۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۳:۰۷
Golden State Warriors (Cyber)
۸۵
۷۸
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۳:۴۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۶۵
۶۳
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۴:۰۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۶۳
۷۲
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۴:۵۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۶۵
۷۲
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۵:۲۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۶۸
۶۱
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۵:۳۷
Dallas Mavericks (Cyber)
۸۰
۸۷
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۵:۵۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۵۴
۸۰
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۶:۳۷
Sacramento Kings (Cyber)
۴۵
۶۵
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۶:۵۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۶۵
۶۹
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۷:۱۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۰
۶۲
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۸:۳۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۷۸
۶۳
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۸:۵۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
۸۳
۷۹
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۹:۱۰
San Antonio Spurs (Cyber)
۶۵
۷۸
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۹:۳۰
Orlando Magic (Cyber)
۶۹
۸۲
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۰:۱۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۶۹
۵۸
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۶:۲۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
۸۲
۷۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۱۶:۴۷
New York Knicks (Cyber)
۸۳
۷۸
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۷:۰۷
Orlando Magic (Cyber)
۷۲
۶۲
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۷:۲۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۶۶
۵۶
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۱۸:۰۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۷۳
۵۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۸:۲۷
Oklahoma City Thunder (Cyber)
۷۰
۷۵
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۸:۴۷
Sacramento Kings (Cyber)
۷۶
۷۰
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۹:۰۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۲
۶۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۹:۴۷
San Antonio Spurs (Cyber)
۸۶
۸۸
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۲۰:۰۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۲
۲
Boston Celtics (Cyber)
inprogress
۲۰:۵۷
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید